TANANYAG - ALAPFOGALMAK

MI A FOREX?

A Forex, FEX vagy FX, teljes angol nevén Foreign Exchange, a nemzetközi devizapiac, vagyis a világ legnagyobb és legdinamikusabb tőkepiaca, ahol a befektetők nemzeti (például amerikai dollár, kanadai dollár, japán jen, svájci frank, angol font, ausztrál dollár), és nemzetközi (euró) fizetőeszközökkel kereskednek. A Forex tőzsdén kívüli, azaz OTC (over-tde-counter) piac, mivel a kereskedés a részvénypiacokkal ellentétben elsősorban nem központi tőzsdéken, hanem a nemzetközi bankhálózat (nemzeti bankok, kereskedelmi és befektetési bankok, vagyonkezelő és befektetési társaságok, brókerházak) számítógépes hálózatán keresztül zajlik. Nagyságrendjéből adódóan, napi átlagforgalma 5 000 000 000 000, azaz ötezer milliárd dollár körül mozog (ez több mint százszorosa a világ részvénypiacai napi összforgalmának), a Forex rendkívüli likviditással bír, így a meghatározó devizapárok esetében szinte kizárt dolog, hogy ne legyen nagyon rövid idő alatt pozíciónk szerint vevőnk, vagy eladónk.

FŐBB DEVIZÁK

Szimbólum Ország Deviza Angol becenév
USD USA Dollár Buck
EUR EU Euró Fiber
JPY Japán Jen Yen
GBP Nagy-Britannia Font Cable
CHF Svájc Frank Swissy
CAD Kanada Dollár Loonie
AUD Ausztrália Dollár Aussie
NZD Új Zéland Dollár Kiwi

DEVIZAPÁROK VÉTELE ELADÁSA

A devizakereskedés minden esetben kétszereplős folyamat, azaz két deviza, tehát egy devizapár egymáshoz viszonyított pillanatnyi helyzete, árfolyama alapján történik. Ezek szerint egyidejűleg vásároljuk az egyik devizát, és adjuk el a másikat. A legnagyobb forgalmú deviza párok: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, USD/CHF, USD/JPY

Fundamentális elemzés Devizapárok részesedése a Forex-piaci ügyletekből

Mindig a devizapár elöl álló tagjához viszonyítjuk a folyamatokat.Tehát EUR/USD vételi pozíció esetén USD-t adunk el és veszünk érte EUR-t, mindezt egy lépésben. Ez az irányultság a long pozíció, míg short pozíció elérése érdekében az elöl álló devizát, példánk alapján az EUR-t adjuk el és USD-t veszünk érte.

BÁZIS ÉS ELSZÁMOLÓ DEVIZA

Bázisdevizának nevezünk egy devizapár esetében az első jegyzett devizát, és ugyanennek a devizapárnak a második jegyzése az elszámoló deviza. Például: az EUR/HUF devizapár esetében az euró a bázisdeviza, a forint pedig az elszámoló deviza. Ez azt jelenti, hogy egy ügylet keretében 1 euróért mennyi forintot kell adni.

TŐKEÁTTÉTEL

Tőkeáttételen való kereskedelemnek nevezzük az olyan ügyletet, amelyben a befektető a számláján lévő pénzeszköz többszörösének megfelelő összegért vásárolhat, vagy adhat el.

A devizakereskedelem esetében a gyakorlat szerint viszonylagosan alacsony tőkeáttétellel zajlik a kereskedés, mivel a keresztárfolyamok ingadozása nem haladja meg a napi 1-2 százalékot. A tőkeáttétel azt jelenti, hogy a befektető többszörözi a befektetését. Ennek megfelelően egy 1,0 %-os tőkeáttétel lehetővé teszi a befektetőnek 1 000 000 USD-ral való kereskedést annak ellenére, hogy a számláján csak 10 000 USD található. Tőkeáttétel szempontjából ez tehát 100:1 arányt valósít meg.

KÖTÉSI EGYSÉG (LOT)

A standard kötési egység, azaz lot értéke a mindenkori bázisdevizában számolva 100 000 egység, százszoros tőkeáttétel esetén ehhez 1000 egységnek megfelelő fedezet szükséges. A 0.1 lotos, azaz 10 000 egységes kötést, amelyhez százszoros tőkeáttétel esetén 100 egységes fedezet szükséges mini lotnak nevezik

MI A PIP (PONT)

A devizákat 5 érték-számjeggyel jegyzik. Az utolsó számjegyet hívjuk pip-nek, mely a lehető legkisebb mozgást jelzi az árban és rendkívül hasonlít a más pénzügyi áruknál használt pontokhoz vagy "tick"-ekhez. Ha az árfolyam 1,2377 egy 10 pontos emelkedés az offer árban 1,2387-es jegyzést fog eredményezni. Ugyanigy egy 10 pontos csökkenés az offer árban 1,2367-es jegyzést fog eredményezni.

Mi a Pip

A PIP ÉRTÉKE USA DOLLÁRBAN

A következőkben kiszámoltuk 1 pip mozgás USD értékét a leggyakrabban kereskedett devizapárokra. Figyelem, minden értéket a bázisdeviza 100.000 egységére kalkuláltunk.
2015.03.16-i elszámolás alapján

Devizapár Értéke (USD)
EUR/USD $10.60
USD/CHF $10.00
USD/JPY $ 8.25
GBP/USD $14.90
USD/CAD $ 7.85
AUD/USD $ 7.56

KERESKEDÉSI FELÜLET, CHART

A Forex piacon való kereskedés csak az erre szakosodott és engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókon, bankokon, vagy brókercégeken, illetve az általuk biztosított interneten elérhető kereskedési felületeken keresztül lehetséges. Minden ebben az üzletágban tevékenykedő szolgáltató biztosít ügyfeleinek egy egyénre szabható, interneten elérhető és kezelhető grafikus kereskedési felületet, amelyet platformnak neveznek. A platformokon lehetőség van a különböző devizapárok árfolyam ingadozásának különböző idősíkban történő megjelenítésre. Ezeket a grafikai ábrázolásokat chartnak nevezik. A legtöbb szolgáltató lehetőséget ad leendő partnereinek arra is, hogy meghatározott ideig az éles kereskedésre való felkészülésként demo számlát nyisson, és a valós folyamatok figyelembe vételével kockázat nélkül kereskedjen és tesztelje tudását.

IDŐSÍKOK

A chartok különböző idősíkokban más-más képet mutatnak. A leggyakrabban használatos a hosszú távú, azaz az egyhónapos, az egyhetes, és az egynapos idősík, míg a rövidtávúak közül a négyórás, egyórás és a tizenöt perces. Pontos alkalmazásuknak az elemzés és a kereskedés során is nagy jelentősége van, mert bizonyos folyamatok csak meghatározott idősíkokban észlelhetők.

Idősík

POZÍCIÓ NYITÁSA

Az ügyletek irányultságát mindig a devizapárok elöl álló tagjához viszonyítjuk. A kereskedés alapja, hogy vélelmezzük a keresztárfolyam elmozdulását valamelyik irányba.

VÉTEL

Amennyiben a keresztárfolyam emelkedését várjuk, akkor az elöl álló tag jövőbeni erősödését vélelmezzük a másodikhoz képest, tehát vásárolunk a második taggal szemben. Ezt az irányultságot long pozíciónak nevezik.

ELADÁS

Amennyiben a keresztárfolyam csökkenését várjuk, akkor az elöl álló tag jövőbeni gyengülését vélelmezzük a másodikhoz képest, tehát eladunk a második taggal szemben. Ezt az irányultságot short pozíciónak nevezik.

POZÍCIÓ ZÁRÁSA

Meglevő pozíciónkat a megnyitottal ellentétes irányú művelettel zárhatjuk le, egyik esetben profitunk realizálásával, más esetben veszteségünk elkönyvelésével.

PROFIT REALIZÁLÁS (TAKE PROFIT)

A take profit (TP) az árfolyamszint, ahol zárni szeretnénk a pozíciót, tehát azt gondoljuk, hogy az általunk feltételezett árfolyam emelkedés, vagy csökkenés befejeződött.

VESZTESÉG ELKÖNYVELÉSE (STOP LOSS)

A stop loss (SL) az árfolyamszint, ahol mindenképpen szükséges lezárni a pozíciót, mivel az általunk feltételezettel ellentétes irányú mozgás indult el és minimalizálni szeretnénk a veszteségünket. A stop beállítása minden ügylet esetében kötelező! A stop a kereskedő védelmi rendszere a jelentősebb veszteségek elkerülése érdekében. Ugyanakkor túlságosan óvatosnak sem érdemes lenni, mert a kereszt árfolyam ingadozása az egyébként jó irányba kötött pozíciót is lenullázhatja, ha túl közel helyezzük el a stopot a pozíció nyitásának szintjéhez.

HÚZOTT STOP (TRAILING STOP)

Trailing stop, ami szó szerint húzott stop, azaz az árfolyam maga után húzza a stopot egy előre beállított távolsággal, de az árfolyam ellentétes irányú elmozdulása esetén a stop loss változatlanul marad, így egyik esetben a profit cél teljesül, míg másik esetben a húzott stop szintjén záródik a pozíció.