TANANYAG - ÁTTEKINTÉS

MI A FOREX?

A Forex, FEX vagy FX, teljes angol nevén Foreign Exchange, a devizakereskedelem színtere, vagyis a világ legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő tőkepiaca, ahol a befektetők devizával kereskednek. A devizák, azaz nemzeti, vagy közösségi fizetőeszközök árát párokban, egymáshoz viszonyítva állapítják meg. Minden ügylet devizapárok vonatkozásában zajlik, egyidejűleg vásároljuk az egyik devizát, és adjuk el a másikat. A devizakereskedés folyamatosan történik, heti öt napon keresztül, az ázsiai piacok nyitásától, azaz vasárnap estétől az amerikai piacok pénteki zárásáig, napi huszonnégy órában.

DEVIZAPÁROK, VÉTEL, ELADÁS

A devizakereskedés minden esetben kétszereplős folyamat, azaz két deviza, tehát egy devizapár egymáshoz viszonyított pillanatnyi helyzete, árfolyama alapján történik. Ezek szerint egyidejűleg vásároljuk az egyik devizát, és adjuk el a másikat.

KERESKEDÉSI FELÜLET, PLATFORM, CHART

A Forex piacon való kereskedés csak az erre szakosodott és engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókon, bankokon, vagy brókercégeken, illetve az általuk biztosított interneten elérhető kereskedési felületeken keresztül lehetséges. Minden ebben az üzletágban tevékenykedő szolgáltató biztosít ügyfeleinek egy egyénre szabható, interneten elérhető és kezelhető grafikus kereskedési felületet, amelyet platformnak neveznek. A platformokon lehetőség van a különböző devizapárok árfolyam ingadozásának különböző idősíkban történő megjelenítésre. Ezeket a grafikai ábrázolásokat chartnak nevezik. A legtöbb szolgáltató lehetőséget ad leendő partnereinek arra is, hogy meghatározott ideig az éles kereskedésre való felkészülésként demo számlát nyisson, és a valós folyamatok figyelembe vételével kockázat nélkül kereskedjen és tesztelje tudását.

CHART

IDŐSÍKOK

A chartok különböző idősíkokban más-más képet mutatnak. A leggyakrabban használatos a hosszú távú, azaz az egyhónapos, az egyhetes, és az egynapos idősík, míg a rövidtávúak közül a négyórás, egyórás és a tizenöt perces. Pontos alkalmazásuknak az elemzés és a kereskedés során is nagy jelentősége van, mert bizonyos folyamatok csak meghatározott idősíkokban észlelhetők.

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK

A számlanyitást minden esetben minimum összeghez kötik, ez szolgáltatótól függően változó. A pénzügyi szolgáltatók számára az eladási és vételi árfolyam közötti különbség, a spread jelenti a nyereséget, más jutalékot devizakereskedés esetén többnyire nem szoktak fölszámolni. Ennek megfelelően a pénzügyi szolgáltatóknak az érdeke az, hogy ügyfeleik minél több pozíciót nyissanak, azok eredményessége bevételeiket nem befolyásolja.

A devizakereskedés folyamatosan történik, heti öt napon keresztül, vasárnap estétől, az ausztrál és távol-keleti piacok nyitásától az amerikai piacok pénteki zárásáig, napi 24 órában. Természetesen a különböző kultúrákban szokásos ünnepnapokon a kereskedés az adott piacon szünetel.

Forex nyitvatartás

TŐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS

Tőkeáttételen való kereskedelemnek nevezzük az olyan üzletet, amelyben a befektető a számláján lévő pénzeszköz többszörösének megfelelő összegért vásárolhat, vagy adhat el.

PIACELEMZÉS

A világháló elterjedésével napjainkban már a kisbefektetők is közvetlenül részt vehetnek a kereskedésben és egyre nagyobb hatást gyakorolnak a devizapiaci folyamatokra. A számítógépek és a szoftverek fejlődésével ma már grafikusan is kiválóan megjeleníthetőek, akár különböző idősíkokra vetítve is, azok a matematikai összefüggések, amelyek meghatározóak a piac működése szempontjából. Ezzel együtt szinte azonnal hozzáférhetők bárki számára azok a gazdasági és politikai információk, amelyek hatással lehetnek a piac működésére, az árfolyamok alakulására.

A múltbeli folyamatok matematikai összefüggéseinek vizsgálatát és az ebből levont, a jövőre vonatkozó következtetéseket nevezzük technikai elemzésnek. A fundamentális elemzés alapját pedig a különböző, a világgazdaságra befolyást gyakoroló makrogazdasági mutatók összegzése adja.

Miután a technikai elemzés előfeltétele az óriási méretű adathalmaz pontos bevitele és szakszerű feldolgozása, ezért ennek szerepe csak az erre alkalmas segédanyagok, informatikai eszközök tökéletesedésével tudott meghatározóvá válni. Ma már azonban, tekintve kizárólag matematikai alapokon nyugvó, és már megtörtént eseményeket feldolgozó mivoltát, az objektivitást képviseli, szemben a makrogazdasági mutatók néha szubjektív, bár ugyancsak tapasztalati úton értelmezett összefüggéseivel.

Természetesen itt nem két elemzési módszer szembenállásáról van szó, hanem a kettő együttes használatáról, amelynek súlyozása és alkalmazása minden devizakereskedő egyik legfontosabb feladata.

TECHNIKAI ELEMZÉS

Technikai elemzésnek hívjuk, amikor a múltbéli árfolyammozgásokat vizsgáljuk különböző szempontok, matematikai összefüggések, és azok ábrázolására alkalmas eszközök segítségével. Többek között a gyertya, az indikátorok, az árfolyam alakzatok tartoznak ebbe a körbe. Az utóbbi években ugrásszerűen növekedett az ezzel foglalkozó szakirodalom iránti érdeklődés, ennek megfelelően újabb és újabb holtbiztosnak mondott elemzési módszerek kerültek napvilágra. Így aztán ember legyen a talpán, aki a több ezer mutatóból, arányszámból, görbéből ki tudja választani azt a néhányat, amelyet át tud tekinteni, összhatásai nagyrészt tervezhetőek, és nem utolsósorban alkalmas a folyamatok előrejelzésére és alapjául szolgál a sikeres kereskedésnek.

Ha az ember tanulásra adja a fejét, az igazi káoszt ebben a témakörben tapasztalja. Néhány hónapos gyakorlat után azonban látható, hogy nem is annyira bonyolultak ezek az összefüggések és előbb-utóbb könnyűszerrel kiválasztható az a néhány szempont, amelyek tudatos alkalmazásával és kombinációjával megalapozhatjuk sikeres kereskedésünket. A technikai elemzés olyan múltbeli piaci körülményeket összegez, amelyek figyelembe vételével, nagy valószínűséggel előre jelezhető a jövőbeni árfolyammozgás.

A technikai elemzés három fő alaptézise:

  • Minden hír már beépült az árfolyamba
  • Az árak trendszerűen mozognak
  • A történelem ismétli önmagát

GYERTYÁK

A gyertyák a technikai elemzés alapelemei, egy adott időszakra vonatkoztatva jelzik a kezdő és a záró árat, valamint az időszakon belül megjárt minimum és maximum árat. Ez az egy perctől akár az egy hónapos időszakig terjedhet, leggyakrabban azonban az egyhónapos, egyhetes, egynapos, négyórás, egyórás és tizenöt perces idősík használatos.

Grafikai megjelenítésük függőleges irányú. Testük az adott időszakra vonatkozó nyitó és záró árakat jelzi, míg a kanócok végpontjai a minimum és maximum árakat szimbolizálják és jelzik az eladói és vevői oldal kiegyenlítődését. Amennyiben az adott időszakban a záró ár magasabb volt a nyitó árnál, tehát a keresztárfolyam emelkedik, akkor a gyertya testét zöld színnel, vagy üres gyertyatesttel jelölik, fordított esetben piros színnel, illetve sötét árnyalattal jelzik. A kereskedési felületek grafikonos megjelenítésén, a charton a gyertyák vízszintesen balról jobbra követik egymást. A jelen időt tekintve mindig a chart jobb oldalán található utolsó gyertya van éppen alakulóban.

A gyertya a technikai elemzés egyik legősibb eszköze. A japánok már az 1700-as évek elejétől használták az akkori rizspiacokon.

Gyertyák

TRENDEK

A kereskedési felületen az egymást követő mélypontok, vagy csúcspontok, az itt található gyertyák minimum, vagy maximum értékeinek összekötései bizonyos egyéb feltételek fennállása esetén irányultságot mutathatnak, amelyet trendnek neveznek. Létezik emelkedő és csökkenő trend, valamint a vízszintes irányú oldalazó, amelyet semleges trendnek tekinthetünk. Természetesen a trendek vizsgálatánál fokozottan figyelni kell az idősíkokra, hiszen egy 15 perces charton egész mást fogunk észlelni, mint akár egy négyóráson, vagy egynaposon.

Trendek

ALAKZATOK

Amikor az egymást követő gyertyák által megjelenített árfolyammozgások csúcsait és mélypontjait összekötjük, akkor meghatározott geometriai formákat fedezhetünk fel. Ezeket nevezi a szakirodalom chart alakzatoknak.

Alakzatok

INDIKÁTOROK

Mivel a történelem mindig ismétli önmagát, az emberek reakciói alapvetően nem változnak, ezért a múlt történéseiből következtetni tudunk a jövő eseményeire. Az árfolyammozgásokban törvényszerűséget lehet felfedezni, ezért számos olyan matematikai algoritmust készítettek, amelyek jelzést adnak számunkra, hogy mikor érdemes venni, eladni, de azt is meg tudják mutatni, hogy egy trend mennyire , vagy azt, hogy túlvett-e a devizapár, vagy éppen túladott.

FUNDAMENTÁLIS ELEMZÉS

A fundamentális elemzés a különböző makrogazdasági adatok, politikai döntések, váratlan események (természeti csapások, terrorcselekmények) árfolyamokra gyakorolt hatását vizsgálja. Hosszú évtizedekig szinte kizárólag ez jelentette a tudatos kereskedés alapját, ám a számítógépek elterjedésével az egyre több piaci szereplő hatására a folyamatok részben öngerjesztővé váltak így jelentősége némileg csökkent. Ennek ellenére hiba lenne figyelmen kívül hagyni, sőt érdemes rávilágítani arra a néhány tényezőre, amelyek valóban befolyásolják a devizaárfolyamok alakulását.

Néhány kereskedő a mai napig is csak a különböző makrogazdasági adatok megjelenésekor kereskedik. Egy deviza értékével kapcsolatosan számos adatot tesznek közzé, amelyek különböző időpontokban látnak napvilágot, legtöbbször adott napon és adott időben.

ÚTRAVALÓ A TANANYAGHOZ

Ma már a Forex-piac inkább egy hatalmas játszótérnek, vagy inkább játékteremnek tűnik, hiszen az ügyletek döntő többsége spekulatív jellegű, ahol valós szükségletek kielégítéséről nincs szó. Ennek ellenére a közhiedelemmel ellentétben nem szerencsejátékról van szó, hanem minden másnál világosabb, előre jelezhető folyamatok összességéről. Mindez csak a megfelelő szakértelem és tapasztalat birtokában ilyen egyértelmű, ennek hiányában áttekinthetetlen káosz, amelybe alapos felkészültség nélkül belelépni rövid idő alatt biztos bukást jelent. Gondoljunk csak bele, hogy mi történik, ha megalapozott tudás és tapasztalat nélkül kezdünk el házat építeni… Feltéve, ha sikerül egyáltalán tető alá hoznunk, csak idő kérdése, hogy mikor omlik ránk. Talán ennél is szemléletesebb példa, ha megfelelő előképzettség nélkül lépünk be az oroszlánok ketrecébe, vagy merülünk el egy cápáktól hemzsegő tengeröbölben... Nem kell különösebben élénk fantázia ahhoz, hogy sorsunk további alakulását elképzeljük. Annak érdekében, hogy ne legyünk a pénzvilág nagyragadozóinak martalékává, érdemes néhány óvintézkedést megtenni, leginkább tanulni, fegyelmezettnek, körültekintőnek, és mindenek előtt, türelmesnek lenni. Így válhatunk, ha nem is csúcsragadozóvá, de a pénzügyi világ tengeréből folyamatosan táplálékhoz jutó biztos kezű halásszá, akinek bárkája a legádázabb viharok közepette is a felszínen marad.