TANANYAG - TECHNIKAI ELEMZÉS - FIBONACCI

FIBONACCI

A devizakereskedésről legkevésbé gondolnánk, hogy az élő természet törvényei itt is érvényesülnek. Ennek legfényesebb bizonyítéka a Fibonacci-számok széleskörű alkalmazása, mi több, megkerülhetetlensége a különböző árfolyamszintek meghatározásánál.

Fibonacci


Fibonacci a fennmaradt krónikák szerint valószínűsíthetően 1170 és 1250 között élt Itáliában. Pisában született, a keresztségben a Leonardo nevet kapta, és a filius Bonacci, azaz Bonaccio fia kifejezés összevonásával jött létre máig fönnmaradt neve.

Kereskedő apjával bejárta a Földközi-tenger vidékét és megismerkedett a kor jelentős hindu és arab matematikusainak felfedezéseivel. Tapasztalatait a Liber Abaci néven 1202-ben közreadott, csak későbbi kéziratmásolat formájában fönnmaradt könyvében osztotta meg a világgal. Ebben ismertette és vezette be a köztudatba többek között a hindu-arab számjeleket (9,8,7,6,5,4,3,2,1, kiegészítve a nullával), amelyek használatával jóval egyszerűbbé vált a különböző matematikai műveletek elvégzése.

A neki tulajdonított számsorozatot egyes források szerint már őket is megelőző felfedezések nyomán Gopala és Hemacsandra nevű indiai matematikusok már 1150 körül leírták, de európai elterjesztése mindenképpen Fibonaccinak köszönhető. A számsorozat: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 … és így tovább. A végtelen hosszúságú sorozatban minden következő tag az előző kettő összege. A sorozatban egyre tovább haladva a szomszédos számok közül a kisebbet a nagyobbal elosztva egyre közelebb kerülünk a 0,618-as értékhez, ami az aranymetszés nevű mértani fogalom esetében az 1 egységnek vett szakaszból szerkesztett nagyobb résznek az arányszáma, és többek között a szabályos ötszög szerkesztésének is az alapja.

Az aranymetszés és a Fibanacci-számok, valamint a belőlük eredeztetett spirálok jelenlétére számtalan példát találni az élő természetben és a szerves műveltség részét képező építészeti, képzőművészeti, de akár még zenei alkotásokban is. Valószínűleg ezt a természeti törvényt már évezredekkel ezelőtt ismerték, hiszen már a gizai Nagy-piramis építészeti arányainak a vizsgálatakor is megfigyelhető ez az összefüggés, nem beszélve számos egyéb ókori épületről.


Aki többet szeretne megtudni az aranymetszésről és a Fibonacci-számokról, annak ma már szabadon rendelkezésére áll a világháló.

A devizakereskedés szempontjából a Fibonacci-számok jelenléte és széles körű alkalmazása azt az üzenetet hordozza, hogy a természet törvényei valóban mindenhatóak és még egy ilyen művi, szinte teljes egészében a spekulációra épülő, virtuális világban is utat törnek maguknak. Ha valami, akkor ez ékes bizonyítéka annak, hogy a Forex bizony nem szerencsejáték, hanem egzakt módon leírható és ennek megfelelően előre jelezhető összefüggések és folyamatok összessége. Természetesen a Fibonacci-szintek teljesüléséhez szükség van arra is, hogy szinte az összes kereskedő használja azokat, igazodik hozzájuk, így ezt tekinthetjük akár öngerjesztő, önbeteljesítő hatásnak is.

Az árfolyamszintek tekintetében a kiinduló árfolyamot tekintjük 100 %-nak. Emlékeztetőül a Fibonacci-számsorozatban minden tag az előző kettő összege. Másképp fogalmazva: a Fibonacci számsor minden egyes elemére elmondható, a sorozat előző tagjának 1,618-szorosával egyenlő. A korrekciós számsor meghatározásánál a teljes korrekciót (100 %) véve alapul a megelőző Fibonacci számokat úgy kapjuk meg, hogy elosztjuk 1,618-al.

 • 100%  / 1,618 ~ 61,8%
 • 61,8% / 1,618 ~ 38,2 %
 • 38,2% / 1,618 ~ 23,6 %


Amint látható 23,6 + 38,2 = 61,8 továbbá 38,2 + 61,8 = 100. Megvan tehát a Fibonacci sor! Az emelkedés 100 %-os korrekciós számát osztva 1,618-al 61,8-et kapjuk, tehát ez lesz az alapvető korrekciós szám, majd a következő a 38.2 és a 23.6. A devizakereskedés során ezeket a szinteket használják, kiegészítve az 50-es és a 76.4-es szintekkel. Utóbbi éppen a kétszerese a 38.2-nek és a 100-as és 61.8-as szintek közti nagy távolság miatt köztes szintként használatos. Ugyanígy használatosak ezek a szintek a 100 %-os tartomány fölött, de álláspontunk szerint ennek legfeljebb a 261.8-as szintig van értelme.

 • 0 %
 • 23,6 %
 • 38,2 %
 • 50 %
 • 61,8 %
 • 76.4 %
 • 100 %
 • 138,2 %
 • 150 %
 • 161,8 %
 • 200 %
 • 238,2 %
 • 261,8 %
Fibonacci

A Fibonacci szintek alkalmazásának legfontosabb gyakorlati haszna a devizakereskedésben a legalább 100 pip értékű árfolyam emelkedés, vagy csökkenés esetén a maximum, illetve a minimum árak korrekciós szintjeinek a meghatározása.

Fibonacci emelkedésre

Fibonacci csökkenésre

A Fibonacci szintek a technikai elemzés legfontosabb eszközei közé tartoznak, ezért érdemes több idősíkban is bejelölni azokat.