TANANYAG - TECHNIKAI ELEMZÉS - INDIKÁTOROK

INDIKÁTOROK

Az indikátorok a technikai elemzés fontos pillérei, korábbi devizapiaci árfolyamadatok különféle szempontok szerinti statisztikai feldolgozásai. Működésük alapját a kereskedők azonos eseményekre adott megegyező válaszai jelentik, másképpen fogalmazva, a történelem a Forex esetében mindig ismétli önmagát. Több indikátor megfelelő kombinációja megbízható jelzéseket adhat beszállási, kiszállási pontokról, egy trend erősségéről, adott esetben egy devizapár túladottságáról, vagy túlvettségéről is. Az indikátoroknak önmagukban is könyvtárnyi szakirodalmuk van, mi ezek közül csak a kereskedési gyakorlatunk során általunk használtakat mutatjuk be. Az indikátorokat többféleképpen rendszerezik. Mi sokak gyakorlatát követve két csoportra osztjuk. Az overlay típusú indikátorok az árfolyamgrafikonon jeleníthetők meg. Az oszcillátor típusúakat, amelyek két szélsőérték között, vagy egy középérték körül mozognak, szinte kizárólag az árfolyamgrafikon alatt ábrázolják, külön ablakban.


OVERLAY MUTATÓK

Az overlay mutatók három típusát használjuk. A mozgó átlagok az általunk beállított időszaktól függően különböző színű görbékként jelennek meg az árfolyamgrafikonon. Szinte minden kereskedési felületen megtalálható a három görbéből álló Bollinger-szalag. A Parabolic SAR indikátort pedig minden gyertya alatt, vagy fölött megjelenített pötty jelzi.


SMA

Bollinger

Parabolic SAR

MOVING AVERAGES, MOZGÓ ÁTLAGOK

A leggyakrabban használt indikátorok közé tartoznak. Jelzik a trendet, mert megmutatják az adott időintervallumban lévő átlagárat. A mozgóátlagok megnevezése és rövidítése platformonként változó lehet. A két típus elnevezése SMA (Simple Moving Average, sima mozgó átlag), valamint EMA (Exponential Moving Average, súlyozott mozgó átlag). Az EMA a legutóbbi árakat súlyozottan veszi számításba, így sokkal érzékenyebben reagál a változásokra. Mindkét típusnál megkülönböztetünk rövid (5-20 napos), közép (21-50 napos), és hosszú távú (51 napnál hosszabb, akár 500 napos) mozgóátlagokat. Emelkedő trendről beszélünk, ha bármelyik rövid távú mozgó átlag a hosszú távú fölé és csökkenőről, ha a rövid távú a hosszú távú alá kerül.

BOLLINGER SZALAG

John Bollinger, amerikai tőzsdei elemző és szakíró az 1980-as években megalkotta és közzétette az elméletét, amely mára a technikai elemzés megkerülhetetlen részévé lett. A róla elnevezett Bollinger-szalagok három görbéből állnak. A szalag középső görbéje általában egy 20 napos SMA, azaz simple moving avarage, azaz sima mozgóátlag. Az alsó és felső görbék a középsőből képződnek ellentétes irányú műveletekkel. A Bollinger-szalag alsó és felső görbéje által kijelölt árcsatorna szűkülése, amely az árfolyammozgások csökkenésének az eredménye, a legmegbízhatóbb jelzések közé tartozik, és várható nagyarányú árfolyam elmozdulást jelez előre. Az árfolyamváltozás irányára vonatkozóan azonban nem ad jelzést, ebben az esetben más indikátorokat is szükséges figyelembe venni.


PARABOLIC SAR

Ez az indikátor a vételi és eladási pozíciókban a kiszállási pontokat segít meghatározni. Erre utal a SAR (stop-and reversal) rövidítés, de illetik még PPT (parabolic price time ) és PTP (parabolic time price) névvel is. Ezen kívül vételi és eladási jelzéseket is ad. Vételi jelként értékelhetjük, ha az indikátor értéke az árfolyam alá, eladási jelként pedig ha fölé kerül. Kizárólag trendben alkalmazható.


OSZCILLÁTOROK

Az oszcillátor típusú indikátorok két típusát használjuk, ezek az RSI (Relative Strength Index) és a DMI (Directional Movement Index)


RSI - RELATIVE STRENGTH INDEX

Ez az indikátor az árfolyam saját magához viszonyított erősségét méri, a felfelé és lefelé történő mozgások arányát százalékos formában kifejezve. Az RSI értéke 0 és 100 között ingadozhat. Ha az értéke meghaladja a 80-at, akkor az árfolyam többet emelkedett, mint a piaci várakozás, így túlvettség alakul ki, amennyiben 20 alá kerül, túladottságról beszélhetünk. Egyes nagyobb kockázattűrő képességgel rendelkező kereskedők gyakran a 70-30-as arányt alkalmazzák gyakorlatuk során.


RSI

DMI - DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX

Ez a három görbéből álló indikátor a trend erősségét, kezdetét és végét hivatott jelezni. A zöld színnel jelzett +DI jelzi a felfelé, a piros színnel jelölt -DI a lefelé irányuló folyamatokat az árfolyamban, a fekete színű ADX pedig a forgalom erősségét mutatja.Vételi jelként értékelhetjük, ha a +DI lentről felfelé metszi a -DI vonalat és eladási jelként, ha a -DI alulról metszi + DI vonalat. Ezeket a jelzéseket azonban csak trend esetén érdemes figyelembe venni. Tapasztalataink szerint ez az indikátor a szakirodalomban rögzítetteken kívül sokrétűen használható a kereskedés egyéb területein is. Többek között a trendeken belül előforduló korrekciók, visszatesztelések előrejelzésére is használható más jelzések együttes figyelembe vételével.


DMI