TANANYAG - TECHNIKAI ELEMZÉS - TRENDEK

TRENDEK

A technikai elemzés alapelemei a japán gyertyák, amelyek egy adott időszakra vonatkoztatva jelzik a kezdő és a záró árat, valamint az időszakon belül megjárt minimum és maximum árat. Ez az egy perctől akár az egy hónapos időszakig terjedhet, leggyakrabban azonban az egyhónapos, egyhetes, egynapos, négyórás, egyórás és tizenöt perces idősík használatos. A gyertyák grafikai megjelenítése függőleges irányú. Testük az adott időszakra vonatkozó nyitó és záró árakat jelzi, míg a kanócok végpontjai a minimum és maximum árakat szimbolizálják, valamint jelzik az eladói és vevői oldal kiegyenlítődését. Amennyiben az adott időszakban a záró ár magasabb volt a nyitó árnál, tehát a keresztárfolyam emelkedik, akkor a gyertya testét zöld színnel, vagy üres gyertyatesttel jelölik, fordított esetben piros színnel, illetve sötét árnyalattal jelzik.

Gyertya

A kereskedési felületek grafikonos megjelenítésén, a charton a gyertyák vízszintesen balról jobbra követik egymást. A jelen időt tekintve mindig a chart jobb oldalán található utolsó gyertya van éppen alakulóban.


chart

A charton balról jobbra egymást követő gyertyák által jelzett árfolyammozgások egy adott idősíkon vizsgálva bizonyos irányultságokat mutatnak. Ezeket az irányultságokat a szakirodalom trendnek nevezi.


 • Az árfolyamok mindig trendszerűen mozognak
 • Az árfolyamokban minden környezeti hatás tükröződik
 • Valós trend mögött mindig biztos fundamentumok állnak
 • Az árfolyammozgások mögött mindig valamilyen befektetői magatartás húzódik meg
 • A piac szereplői hasonló szituációkra hasonlóan cselekszenek
 • Minél tovább tart időben egy trend, annál nagyobb a korrekció mértéke

A trendek három típusát különböztetik meg: emelkedő, csökkenő és oldalazó.

Emelkedő trend

Csökkenő trend

Oldalazó trend

ELSŐDLEGES, MÁSODLAGOS, ÉS HARMADLAGOS TRENDEK

A trendek elemzéséhez szorosan hozzátartozik az időtáv vizsgálata. Egy-egy trend csak bizonyos időtávban mérhető, hiszen semmi nem tart örökké, egyszer minden trendnek vége szakad. Az időtáv szempontjából hosszú, közép és rövid távú trendeket különböztetünk meg. A hosszú távú, azaz elsődleges, vagy primer trend három hónapnál hosszabb ideig tart, a középtávú, azaz másodlagos, vagy szekunder trend időtartama három héttől három hónapig terjed, míg a rövid távú, azaz harmadlagos, vagy minor trendnek a három hétnél rövidebb időszakot jelöli a szakirodalom.

Elsődleges, másodlagos, harmadlagos trendek

TÁMASZ ÉS ELLENÁLLÁS

A jelenlegi árfolyamszint alatt levő, az előző időszakokban keletkezett árfolyam minimumokat és maximumokat támaszoknak, míg a jelenlegi árfolyamszint fölött levő, az előző időszakokban keletkezett árfolyam minimumokat és maximumokat ellenállásoknak nevezik.

Támasz

Ellenállás

TÁMASZ

A támasz árfolyamgátként viselkedik, amelynek környezetében rövidebb-hosszabb ideig megpihen az árfolyam. Ha a támasz kitart, akkor az árfolyam emelkedő irányba mozdul el, ha a támasz elesik, akkor az árfolyam csökkenése szabad utat kap a következő támaszig. Ebben az esetben ebből a támaszból a következőkben ellenállás lesz.

A támasz elesik

ELLENÁLLÁS

Az ellenállás ugyancsak árfolyamgátként viselkedik, amelynek környezetében rövidebb-hosszabb ideig megpihen az árfolyam. Ha az ellenállás kitart, akkor az árfolyam csökkenő irányba mozdul el, ha az ellenállás elesik, akkor az árfolyam növekedése szabad utat kap a következő ellenállásig. Ebben az esetben ebből az ellenállásból a következőkben támasz lesz.

Az ellenállás elesikEMELKEDŐ TREND

Alsó határa, amely a fennálló trend során támaszként viselkedik, a két utolsó árfolyam minimum összekötésével húzható meg egy trendvonallal.

Emelkedő trend

CSÖKKENŐ TREND

Felső határa, amely a fennálló trend során ellenállásként viselkedik, a két utolsó árfolyam maximum összekötésével húzható meg egy trendvonallal.

Csökkenő trend

OLDALAZÓ TREND

Alsó, vagy felső határa, amely a fennálló trend során támaszként, vagy ellenállásként viselkedik, a két utolsó árfolyam minimum, vagy maximum összekötésével húzható meg egy trendvonallal.

Oldalazó trend

TRENDCSATORNÁK

 • Az árfolyamok a trend mentén gyakran csatornában mozognak
 • A csatornavonal két árfolyam maximum, vagy árfolyam minimum összekötésével hozható létre, amelynek a trendvonallal párhuzamosnak kell lennie
 • Emelkedő trend esetén a felső csatornavonal ellenállásként működik
 • Csökkenő trend esetén az alsó csatornavonal támaszként működik
 • Oldalazó trend esetén a felső csatornavonal ellenállásként, míg az alsó csatornavonal támaszként működik
 • Emelkedő és csökkenő trend esetén a csatornavonalnak a trend irányában történő áttörése esetén a trend folytatódására lehet számítani, míg a trenddel ellentétes áttörés esetén trendváltás következhet be
 • Oldalazó trend esetén a felső csatornavonal áttörése árfolyam emelkedést, míg az alsó csatornavonal áttörése csökkenést eredményez
 • A csatornavonalak áttörését követő emelkedés, vagy csökkenés mértéke a csatorna szélességével megegyező lesz
 • A csatornavonal többszöri sikertelen áttörése a trend megfordulására figyelmeztet

EMELKEDŐ TRENDCSATORNA

Az emelkedő trend jellemzője, hogy az emelkedést időnként korrekciók szakítják meg. A minimum szint mindig az előző minimumnál magasabbra esik, és a maximum szint mindig meghaladja az előző maximumot. A minimumok összekötésével egyfajta támaszvonalat kapunk, a maximumok összekötésével pedig egy ellenállásvonalat kapunk. A két meghúzott vonal közötti területet hívjuk trendcsatornának.

Emelkedő trendcsatorna

CSÖKKENŐ TRENDCSATORNA

A csökkenő trend jellemzője, hogy a csökkenést időnként korrekciók szakítják meg. A maximum szint mindig az előző maximumnál alacsonyabbra esik, és a minimum szint mindig alacsonyabb az előző minimumnál. A maximumok összekötésével egyfajta ellenállásvonalat kapunk, a minimumok összekötésével pedig egy támaszvonalat kapunk. A két meghúzott vonal közötti területet hívjuk trendcsatornának.

Csökkenő trendcsatorna

OLDALAZÓ TRENDCSATORNA

Ebben az esetben az azonos árfolyam szintre eső minimum és maximum értékek összekötésével kapjuk meg a vízszintes trendvonalakat. A két meghúzott vonal közötti területet hívjuk trendcsatornának.

Oldalazó trendcsatorna